Witaj!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Pomóż nam udoskonalić nasz sklep - po wizycie wypełnij ankietę, składającą się z 3 krótkich pytań. Zajmie Ci to nie więcej, niż 1 minutę.

Aby wziąć udział w badaniu, kliknij przycisk TAK.
W tle, na Twoim pulpicie, otworzy się nowe okno, zawierające kwestionariusz. Kontynuuj przeglądanie strony, a kiedy skończysz - przywróć otwarte na pulpicie okno i wypełnij ankietę.

Dziękujemy za pomoc!

TAK Nie

 • Infolinia (22) 331 50 00 | Jak kupować Jak kupować

Laureat rankingu sklepów internetowych 2011

Relacje inwestorskie

Profil działalności

Emitent działa na rynku spożywczych supermarketów internetowych („e-grocery”), który stanowi jeden z segmentów polskiego rynku e-commerce/e-handlu. Emitent zajmuje się przede wszystkim detaliczną sprzedażą szybko rotujących dóbr konsumpcyjnych („FMCG”) za pośrednictwem sklepu internetowego www.a.pl oraz www.fresh24.pl wraz z dostarczeniem zakupionych towarów pod adres i w czasie określonym przez klienta. Zamówienia realizowane są w przeciągu kilku godzin od ich złożenia, co sprawia, że zakupy mogą być dostarczone nawet tego samego dnia, w którym złożono zamówienie.

Ponadto, dążąc do poszerzenia grona swoich potencjalnych odbiorców, Spółka dodatkowo wprowadziła do swojej oferty artykuły biurowe (m.in. papier, atramenty i tonery do urządzeń drukujących, elementy oświetlenia) oraz drobny sprzęt AGD i elektroniczny (m.in. czajniki, żelazka, odkurzacze, myszy komputerowe, klawiatury, drukarki), które sprawiają, że usługi świadczone przez Emitenta wniosły dodatkową wartość z punktu widzenia nabywców indywidualnych oraz stały się atrakcyjne dla klientów firmowych.

Strategicznymi partnerami handlowymi Emitenta są BOMI S.A. oraz ACTION S.A. (spółki notowane na rynku regulowanym GPW).

Podstawowym źródłem zaopatrzenia dla Emitenta są sklepy Bomi, które na podstawie umowy handlowej pomiędzy Emitentem a spółką BOMI S.A. stały się niemal wyłącznym dostawcą produktów FMCG sprzedawanych poprzez internetową platformę A.pl. Umowa dopuszcza możliwość skorzystania z usług innego dostawcy m.in. pod warunkiem stwierdzonego braku dostępności zamówionych towarów w placówkach Bomi, zbyt wysokich cen proponowanych przez BOMI S.A. w stosunku do konkurencji oraz braku sklepów BOMI S.A. w miejscowości prowadzenia sprzedaży przez Emitenta.

Kompletacja zamówień klientów, która odbywa się bezpośrednio na terenie sklepów Bomi w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach, obsługiwana jest zarówno przez pracowników Emitenta jak i przez wybranych pracowników zatrudnionych przez BOMI S.A.

Struktura przedmiotowa przychodów ze sprzedaży, I poł. 2011
Kategoria/podkategoriaUdział w sprzedaży ogółem
Artykuły spożywcze80,43%
Artykuły chemiczne8,67%
Dla dziecka3,84%
Higiena3,22%
Kiosk1,11%
Artykuły biurowe0,81%
Zoologia0,77%
Inne0,59%
AGD0,56%
ŁĄCZNIE100,00%
Źródło: Zarząd Spółki

Historia Spółki

Chronologia najważniejszych wydarzeń w historii A.pl Internet S.A.
DataOpis wydarzenia
08.07.2010Zawiązanie Spółki.
11.08.2010Rejestracja w KRS.
17-18.08.2010Zawarcie umów z A.pl Sp. z o.o., nabycie prawa do korzystania z aktywów umożliwiających rozpoczęcie działalności operacyjnej.
20.08.2010Zawarcie strategicznej umowy handlowej z BOMI S.A.
09.2010Początek działalności sprzedażowej w Warszawie.
28.09.2010Nabycie 100% akcji Spółki przez PP VENTURE PRIVATE INVESTMENT LIMITED.
12.2010Początek działalności sprzedażowej w Olsztynie.
03.2011Początek działalności sprzedażowej w Bydgoszczy.
06.04.2011Nabycie infrastruktury technicznej sklepu internetowego od spółki A.pl Sp. z o.o. (obecnie ACTION S.A.).
07.04.2011Podjęcie uchwał o dokonaniu istotnych zmian w Statucie Emitenta, celem dostosowania jego brzmienia do wymogów rynku zorganizowanego.
04.2011Początek działalności sprzedażowej w Trójmieście i Krakowie.
29.04.2011Rejestracja zmian w statucie Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.
05.2011Początek działalności sprzedażowej w Katowicach
08.06.2011Podjecie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 354.060 zł poprzez emisję akcji serii B, C oraz D.
Przyznanie spółce BOMI S.A. osobistego uprawnienia do powoływania dwóch spośród pięciu członków Rady Nadzorczej Emitenta.
06.2011Początek działalności sprzedażowej w Białymstoku i Szczecinie.
27.06.2011Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 354.060 zł.
08.07.2011Podjecie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego do maksymalnej kwoty 397.360 zł poprzez emisję akcji serii E i F.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wszystkich istniejących akcji Emitenta do obrotu na rynku NewConnect.
11.10.2011Nabycie znaczących aktywów od spółki Fresh24.pl S.A., przystąpienie Fresh24.pl S.A. do spółki, jako znaczącego akcjonariusza.
15.11.2011Rejestracja podwyższenia kapitału do kwoty 397.360 zł.
16.12.2011Debiut Spółki na rynku NewConnect.
Źródło: Zarząd Spółki

Strategia rozwoju

Podstawą dalszego rozwoju działalności Spółki jest ekspansja terytorialna w oparciu o istniejące placówki Delikatesów Bomi, choć Emitent nie wyklucza ekspansji także w miejscowościach, w których nie ma sklepów należących do BOMI S.A. Do końca 2011 roku Emitent zamierza świadczyć swoje usługi w jedenastu dużych lokalizacjach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Szczecin, Katowice, Białystok, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn, Ostróda). Na podstawie własnego doświadczenia i analizy lokalnych rynków, Zarząd Spółki będzie w przyszłości podejmował ewentualne decyzje o rozpoczęciu działalności w innych miejscowościach.

Przyjęty model działalności (tzw. bricks & clicks) okazuje się być niezwykle efektywny. W oparciu o niego działają inni najwięksi gracze zarówno na lokalnym rynku e-grocery (Alma24.pl, Piotr i Paweł) jak i za granicą (brytyjskie Ocado Group Plc.). Zdolność tego modelu biznesowego do kreacji jak najwyższej wartości Emitenta potwierdza także obecność innej giełdowej spółki, ACTION S.A., w akcjonariacie A.pl. ACTION S.A. jest związany z Emitentem od początku jego istnienia i poparł strategię nawiązania ścisłej współpracy z BOMI S.A.

Oprócz wkraczania na nowe rynki lokalne Emitent zamierza systematycznie powiększać swoją ofertę produktową, aby w coraz pełniejszy i doskonalszy sposób zaspokajać potrzeby swoich klientów oraz docierać do nowych odbiorców. Szczególnie wysoki potencjał wzrostu Spółka upatruje wśród klientów biznesowych, jako że A.pl Internet S.A. to obecnie jedyny tego typu podmiot oferujący tak szeroki zakres produktów, znacznie wykraczający poza obszar artykułów spożywczych.

W celu wsparcia działań marketingowych i zwiększenia świadomości marki A.pl wśród użytkowników Internetu, Spółka zamierza nabyć lub stworzyć własny serwis internetowy pełniący rolę portalu kontekstowego. Portal kontekstowy to inwestycja, która procentuje w przyszłości, dając darmowy ruch z wyszukiwarek. Portal pozwala efektywnie pozyskiwać budżety na reklamę od producentów (wartość rynku reklamy internetowej będzie rosła), zwiększa lojalność klientów i przywiązuje ich do zakupów w A.pl oraz jest trudno kopiowalny, co pozwoli na wypracowanie stałej przewagi rynkowej.

Kolejnym elementem strategii dynamicznego rozwoju Spółki są przejęcia mniejszych podmiotów działających w branży e-grocery. Pierwsza tego rodzaju transakcja została zawarta w październiku 2011 roku, w wyniku której Emitent nabył od spółki Fresh24.pl, jednego z głównych konkurentów na rynku warszawskim, znaczną część jej aktywów operacyjnych wykorzystywanych do prowadzenia działalności sprzedażowej. W konsekwencji Spółka obecnie działa na lokalnym rynku stołecznym pod dwoma markami („a.pl” i „fresh24.pl”), opierając się na wypracowanej przez siebie strukturze organizacyjnej i operacyjnej (strategiczna współpraca z BOMI S.A. i ACTION S.A.).

Spółka nie wyklucza w najbliższej przyszłości kontynuacji przeprowadzania procesu konsolidacji rynku. Jednakże nawet pomimo braku akwizycji, dzięki komplementarności, wysokiej jakości i unikalności swoich usług Spółka może z powodzeniem zwiększać swój udział w całym rynku e-grocery. Dodatkowym motorem napędowym rozwoju będzie prognozowany dynamiczny wzrost rynku spożywczego online, który według szacunków Zarządu sięgnie nawet 55% w skali roku.

Struktura akcjonariatu

AKCJONARIUSZLICZBA AKCJI/LICZBA GŁOSÓWUDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (%)UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW (%)
PP VENTURE PRIVATE INVESTMENT LIMITED1 751 66644,0844,08
ACTION S.A.732 80018,4418,44
BOMI S.A.702 80017,6917,69
FRESH24.PL S.A.413 00010,3910,39
POZOSTALI373 3349,409,40
ŁĄCZNIE3 973 600100,00100,00
Stan na dzień 15 grudnia 2011 r.

Zarząd Spółki

W skład Zarządu Spółki wchodzą:

 • Jarosław Jesionek – Prezes Zarządu
  W dniu 29.11.2012 Rada Nadzorcza Spółki powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Jarosława Jesionka.
  Pan Jarosław Jesionek posiada wyższe wykształcenie oraz tytuł MBA (dyplomy SGH i University of Calgary). Karierę zawodową rozpoczął w 1994 w cypryjskim Hellenic Bank Ltd. W latach 1997-2000 współtworzył Dział Analiz w Telewizji Polsat S.A. W okresie 2000-2005 pracował w Wydziale Ekonomiczno-Handlowym Ambasady RP w Londynie. W 2005-2006 pełnił funkcję Członka Zarządu Pezetel S.A. W latach 2006-2010 był Dyrektorem Biura Zarządu i Administracji w spółce giełdowej Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
  Pan Jarosław Jesionek, obok funkcji pełnionych w organach Emitenta, prowadzi także własną działalność gospodarczą pod firmą Venecon Jarosław Jesionek z siedzibą w Warszawie.

Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną, trwa trzy lata i upływa dnia 8 lipca 2013 roku.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:

 • Witold Jesionowski

 • Jarosław Górczak

 • Tomasz Matczuk - posiada wykształcenie wyższe prawnicze, mgr prawa, w roku 1999 ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1996-2004 zatrudniony w Kancelarii Vogel Zaborowski Dubiński s.c., a w latach 1999-2006 dodatkowo na stanowisku inspektora nadzoru w SEB TFI S.A. Od 2006 roku piastuje funkcję wspólnika zarządzającego w Kancelarii Matczuk, Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Jawna.

 • Paweł Potocki - posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Canadian International Management Institute. Paweł Potocki pełnił funkcję Prezesa Zarządu m.in. w Dom Deweloper Sp. z o.o.; Capital Invest Sp. z o.o.; Comtech Sp. z o.o. Zasiadał także w Radach Nadzorczych spółek Metalurgia S.A., CT Żuraw S.A., OPRI Inżynieria S.A. czy NFI Progress S.A.

 • Piotr Wasilewski - posiada wykształcenie wyższe, lekarz, w roku 1993 ukończył Akademię Medyczną w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), Wydział Lekarski. Posiada tytuł MBA. Współzałożyciel, w latach 1997-2001 Członek Zarządu Messenger Service Stolica S.A. W latach 2006-2010 Członek Zarządu Warszawskiej Grupy Budowlanej sp. z o.o. Od 2011 roku Prezes Zarządu Nectar Polska sp. z o.o. Zasiada(ł) także w Radach Nadzorczych Messenger Service Stolica S.A. (2001-2006), TIO Wiking II sp. z o.o. (2002-2003), Nectar Polska sp. z o.o. (2003-2011), Fresh24.pl S.A. (2010-obecnie). Piotr Wasilewski został powołany na drodze wskazania go przez spółkę Fresh24.pl S.A.

Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną, trwa pięć lat i upływa z dniem 8 lipca 2015 roku.

Walne Zgromadzenia

NWZA 11.06.2012
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Projekty uchwał
Formularz do głosowania przez pełnomocnika
Informacja o ogólnej liczbie głosów
Pełnomocnictwo dla osób fizycznych
Pełnomocnictwo dla osób prawnych

ZWZA 26.06.2012
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Projekty uchwał
Raport roczny
Sprawozdanie finansowe 2011
Opinia i raport 2011
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Wniosek Zarządu w przedmiocie pokrycia straty
Informacja o ogólnej liczbie głosów
Wzór pełnomocnictwa

NWZA 31.07.2012
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Projekty uchwał
Formularz do głosowania przez pełnomocnika
Informacja o ogólnej liczbie głosów

NWZA 25.03.2013
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Projekty uchwał
Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Harmonogram przekazywania raportów

14.02.2012 - raport kwartalny za IV kw. 2011
15.05.2012 - raport kwartalny za I kw. 2012
13.06.2012 - raport roczny za 2011
14.08.2012 - raport kwartalny za II kw. 2012
14.11.2012 - raport kwartalny za III kw. 2012

Raporty Bieżące

http://www.newconnect.pl/?page=raporty_spolek_EBI&id_firm=885&id_tr=&ncc_index=

Raporty Okresowe

Raporty roczne:
http://www.newconnect.pl/?page=raporty_spolek_EBI&id_firm=&id_tr=6&ncc_index=API

Raporty półroczne:
http://www.newconnect.pl/?page=raporty_spolek_EBI&id_firm=&id_tr=3&ncc_index=API

Raporty kwartalne:
http://www.newconnect.pl/?page=raporty_spolek_EBI&id_firm=&id_tr=4&ncc_index=API

Raporty okresowe:
http://www.newconnect.pl/?page=raporty_spolek_EBI&id_firm=&id_tr=5&ncc_index=API

Dokument Informacyjny Spółki

A.PL_Dokument_informacyjny_30_11_2011.pdf

Dokumenty Korporacyjne: Statut, Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej

Statut.pdf

Prezentacje

W niniejszej sekcji będą prezentowane wszelkie prezentacje związane z A.pl Internet S.A.

Autoryzowany Doradca

CMS Corporate Management Services Sp. z o.o.
Grzybowska 2 B-82, 00-131 Warszawa
tel: +48 22 436 74 20
fax: +48 22 436 74 21
email: info@cms-proalfa.pl
www.cms-proalfa.pl

Animator

Dom Maklerski BDM S.A.
Wydział Animatora i Inwestycji Kapitałowych
ul. 3 go Maja 23, 40-096 Katowice
tel: +48 32 20 81 405
fax: +48 32 20 81 402
email: bdm@bdm.com.pl
www.bdm.com.pl

Kontakt

A.pl Internet S.A.
ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa
tel: +48 607 225 691
email: jaroslaw.jesionek@a.pl

Kliknij i poleć znajomemu


Czy wiesz, że codzienne zakupy w tradycyjnym markecie mogą zajmować nawet 7 dni w roku?

Zyskaj wolny czas. Zrób zakupy w delikatesach internetowych. Sprawdź jakie to proste.

 • wrzucasz
  produkty
  do koszyka
 • Wybierasz
  termin
  dostawy
 • zakupy
  dostarczamy
  prosto do kuchni

Nie musisz zakładać konta,
wpisz tylko swój kod pocztowy

-