Pur Power Apple Płyn do mycia naczyń 900 ml

2099000171412

90005848

Nowy produkt

8,25 zł

Dostępne: 16 Produkty

- +

 
Więcej informacji
Producent (patrz kod literowy przy dacie produkcji)
(A)
Henkel Central Eastern Europe GmbH
Erdbergstr. 29
1030 Vienna
Austria
(S)
Henkel Srbija d.o.o.
ul. Bulevar Oslobodenja 383
11000 Beograd
Srbija
Po umyciu naczynia dokładnie opłukać wodą.
Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.
www.cleanright.eu
Pur usuwa tłuszcz, zaschnięcia i przypalenia.
Płyn do mycia naczyń. Uwaga. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na oczy. Zawiera Benzisothiazolinone. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza.
Płyn do mycia naczyń.
 
Skład
<5% anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa
Methylisothiazolinone, Bezisothiazolinone
enzymy
 
Pozostałe informacje
Min. temp. °C: 5
Maks. temp. °C: 40
wykrzyknik: Brak hasła ostrzegawczego
Wymiar liczbowy: 900
Cechy: usuwa tłuszcz + zaschnięcia, przypalenia
Rozmiar opakowania: 900
Jednostka (tekst opisowy): ml

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Menu