Bryza Color Total Power Gel Caps Kapsułki do prania kolorowych tkanin 608 g (28 sztuk)

2099000450159

5900627069594

Nowy produkt

30,35 zł

- +

 
Więcej informacji
Do prania powyżej 5 kg: Do średnio zabrudzonego prania i średnio twardej wody użyj 2 kapsułki. W przypadku silnych zabrudzeń i twardej wody użyj 3 kapsułki.
Data ważności: 2 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu
Więcej informacji o składnikach: www.rbeuroinfo.com

www.cleanright.eu
www.keepcapsfromkids.eu
BRYZA TOTAL POWER GELCAPS COLOR.
Skoncentrowany środek w kapsułkach do prania kolorowych tkanin.
Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera Linalool. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. Nie wywoływać wymiotów. Nie przekłuwać, nie rozrywać, nie przecinać. Jeśli dziecko włoży kapsułkę do ust, natychmiast ją usunąć i nie wywoływać wymiotów. Używać wyłącznie suchymi rękami. Zawiera: 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, anionowe środki powierzchniowo czynne; 5-15% mydło; <5% fosfoniany, enzymy, Benzisothiazolinone, kompozycja zapachowa, Linalool, Benzyl Salicylate, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional, Coumarin.

Stosuj i przechowuj w bezpieczny sposób.
Skoncentrowany środek w kapsułkach do prania kolorowych tkanin.
 
Pozostałe informacje
wykrzyknik: Uwaga
Liczba jednostek: 28
Wymiar liczbowy: 21.7
Tekst dowolny o pochodzeniu: Wyprodukowano w UE.
Cechy: technologia Color Anti-Transfer, system usuwania plam, aktywator czystości
Rozmiar opakowania: 28 x 21,7
Jednostka (tekst opisowy): g
Liczba czynności użycia: 28 sztuk/sztuki

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Menu