Kiwi Pasta do butów czarna 50 ml

2099000228642

5000204679298

Nowy produkt

5,65 zł

Dostępne: 10 Produkty

- +

 
Więcej informacji
Kiwi pasta do butów. NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zawiera: benzynę ciężką obrabianą wodorem (ropa naftowa), olejek terpentynowy.
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Stosować rękawice ochronne. Unikać wdychania par. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Pasta do butów.
 
Pozostałe informacje
płomień: Niebezpieczeństwo
wykrzyknik: Niebezpieczeństwo
Wymiar liczbowy: 50
Tekst dowolny o pochodzeniu: Indonezja
Rozmiar opakowania: 50
Jednostka (tekst opisowy): ml

8 innych produktów w tej samej kategorii:

Menu